pro návrat na domovskou stránku klikni
sdílení a tisk
Seriály

Nové seriály:
Elektronický podpis v praxi
seriál o praktických aspektech elektronického podpisu, kterých vychází ve čtrnáctideníku Computerworld od počátku roku 2012.
Komentáře pro Lidové noviny
pravidelné komentáře pro středeční vydání Lidových novin, vždy 1x za 14 dnů, od června 2011.

Co je čím ... v počítačových sítích
seriál tutoriálového typu, zpočátku se zabýval obecně problematikou počítačových komunikací a sítí, později problematikou tzv. referenčního modelu ISO/OSI, a posléze rodinou protokolů TCP/IP (Computerworld, 1991-1994, celkem 85 dílů)
Téma týdne
V počítačových novinách Computerworld vycházely v letech 1994 a 1995 rozsáhlejší tématicky zaměřené přílohy, označované jako Téma týdne (například o vývoji výpočetní techniky, o vývoji počítačů jako takových, o vývoji aktivních síťových prvků atd.) (Computerworld, 1994-1995)
Co (ne)najdete ve slovníku
seriál "slovníkového" typu, každý týden vysvětloval obsah jednoho konkrétního termínu. (Computerworld, 1991-1995)
Interoperabilita
krátký seriál zaměřený na problematiku interoperability a koexistence různých systémových platforem. (Computer Echo, 1993-1994, 5 dílů)
Co to znamená, když se řekne ......
seriál "slovníkového" typu, pokračování předchozího seriálu "Co (ne)najdete ve slovníku" (CHIPweek, 1995-1997)
Toulky Internetem
seriál ukazující bohatství Internetu, jeho zdrojů i služeb. V každém dílu je podrobněji popisován jeden zdroj či jedna služba. (CHIPweek, 1995-7)
Zajímavosti z Internetu
pokračování seriálu "Toulky Internetem" (CHIPweek, 1997-1998)
Principy počítačových sítí
tutoriálový seriál, seznamující se základy počítačových sítí. Pokrývá problematiku ISO/OSI i TCP/IP, Ethernetu, ATM, i teoretické základy, přenosové techniky a internetworking. (CHIPweek, 1996-1997)
Elektronický slovník J. Peterky
další seriál "slovníkového" typu, vycházející pouze v on-line formě (Media server, duben až srpen 1997)
Počítačová encyklopedie
seriál, vycházející ve formě "vystřihovánky" na str. 29 a 30 CHIPweeku. (CHIPweek, 1998)
Báječný svět počítačových sítí
15-dílný seriál, zabývající se architekturou počítačových sítí. Vycházel na Novinkách.CZ v roce 1999. (Novinky, 1999)
Názvoslovné omyly světa počítačů
krátký (4-dílný) seriál, věnovaný nejznámějším termínům které jsou dnes používány v jiném významu než jaký měly původně. (Novinky, 2000)
Jak a za kolik na Internet?
krátký (9-dílný) seriál, věnovaný možnostem a cenám připojení k Internetu (Softwarové noviny, srpen 2000 až květen 2001)
Jak správně m(a)ilovat?
seriál, věnovaný různým aspektům elektronického poštovního styku, zejména s ohledem na jeho korektnost (co a jak dělat, čeho se vyvarovat atd.). Vychází od května 2001 v týdeníku Profit.
Liberalizace našich telekomunikací
seriál, věnovaný průběhu liberalizace českých telekomunikací, od roku 1989 do současnosti. Vychází na ISDN serveru od října 2001.
Bohatství místních smyček
3-dílný seriál, věnovaný možnostem využití místní smyčky pro hlasové i datové přenosy, fungování modemů, podstatě unbundlingu. Vyšlo na podzim roku 2001 v měsíčníku Telefon Plus.
Od starého dobrého telefonu až k ADSL
Technologie ADSL nespadla z nebe, ale je dalším postupným krokem na cestě k co nejefektivnějšímu využití již existujících zdrojů, v daném případě tzv. místních smyček. Pětidílný seriál o technologických aspektech ADSL vycházel v červnu a červenci na Lupě.
Neslavné výroky slavných
Pětidílný prázdninový seriál o výrocích, které se autorům příliš nepovedly, nebo které z dnešního pohledu již působící přionejmenším komicky. Mj. na téma počítačů, Internetu, Y2K, telefonu, rozhlasu a televize či atomové energie. Vycházelo na www.lupa.cz v červenci a srpnu 2002.
Minulý týden
seriál, vycházel každé pondělí na www.isdn.cz od září 2003 do března 2005. Rekapituloval zajímavé události předchozího týdne v oblasti pevných a mobilních sítí, Internetu a informační společnosti.
Báječný svět počítačových sítí
seriál o počítačových sítích, vycházel v měsíčníku PC World, od února 2005 do července 2007
Historie českého Internetu
seriál k liberalizaci českého Internetu, ukazuje jeho podobu kolem roku 1995 a 1996
Stalo se
seriál, vycházel od srpna 2005 do září 2009 každé pondělí na www.lupa.cz. Zabýval se zajímavými událostmi předchozího týdne.
Elektronický podpis v praxi
seriál o praktických aspektech elektronického podpisu, kterých vychází ve čtrnáctideníku Computerworld od počátku roku 2012.
© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+