pro návrat na domovskou stránku klikni
sdílení a tisk
kurzy e-podpisu
navazující na knihu
kurzy elektronickeho podpisu
kurz, zaměřený na pochopení elektronických podpisů. Včetně principů, ze kterých elektronické podpisy vychází a důsledků, které přináší.
jaké mohou být, jak se vytváří, jak se ověřují, jak se nastavuje Adobe Acrobat a Reader, vše řešeno na konkrétních příkladech
on-line kurzy
kurzy Moodle

vyzkoušejte si práci s el. podpisy na dokumentech ve formátu PDF, bez složitého nastavování a bez nutnosti návštěvy certifikační autority, aby vám vystavila nezbytný certifikát.

vyzkoušejte si práci s (testovacími) časovými razítky na PDF dokumentech, bez složitého nastavování a bez nutnosti uzavírání smlouvy s autoritou časového razítka.

jak správně nastavit Adobe Reader či Acrobat, aby korektně ověřoval elektronické podpisy, značky a časová razítka?
Čechnospík (Czech Techno Speak)
aneb: jak odborná čeština dostává stále více na frak

Jak se tak občas účastním různých tiskovek a konferencí, místo českých odborných termínů na nich stále častěji slyším všelijaké novodobé zpatlaniny. Většinou jde o anglické termíny, necitlivě převzaté do češtiny někým, kdo se ani nesnažil hledat jejich český ekvivalent. Ale nechybí ani původní české slovní výtvory.

Zde si z těchto novotvarů dělám malou galerii, spíše pro pobavení a případnou inspiraci k nějakému ironickému článku. Chcete-li se také pobavit a podivit, poslužte si ....