pro návrat na domovskou stránku klikni
sdílení a tisk
kurzy e-podpisu
navazující na knihu
kurzy elektronickeho podpisu
kurz, zaměřený na pochopení elektronických podpisů. Včetně principů, ze kterých elektronické podpisy vychází a důsledků, které přináší.
jaké mohou být, jak se vytváří, jak se ověřují, jak se nastavuje Adobe Acrobat a Reader, vše řešeno na konkrétních příkladech
on-line kurzy
kurzy Moodle

vyzkoušejte si práci s el. podpisy na dokumentech ve formátu PDF, bez složitého nastavování a bez nutnosti návštěvy certifikační autority, aby vám vystavila nezbytný certifikát.

vyzkoušejte si práci s (testovacími) časovými razítky na PDF dokumentech, bez složitého nastavování a bez nutnosti uzavírání smlouvy s autoritou časového razítka.

jak správně nastavit Adobe Reader či Acrobat, aby korektně ověřoval elektronické podpisy, značky a časová razítka?
Postřehy a zážitky
aneb: můj příležitostný blog
příspěvky [1...10]
Společnost Google připravila pro letošní  mobilní světový kongres (MWC, Mobile World Congress) v Barceloně zajímavou jednoúčelovou aplikaci: „teplotní mapu“ kongresu. Jde o aplikaci, která průběžně zjišťuje polohu svých uživatelů a vykresluje ji na mapovém pozadí formou „teplotní mapy“.  

Byl jsem se nedávno podívat na pražském zasedání organizace RIPE, a kromě samotného jednání mne zde zaujala ještě jedna věc: simultánní přepis mluveného slova. To, co právě někdo říkal do mikrofonů, se současně objevovalo v písemném tvaru na plátně. Zpočátku jsem byl přesvědčen, že je to strojový zápis, protože to jednak bylo velmi rychlé, a když to občas nerozeznalo nějaké slovo, objevil se tam jakýsi záhadný kód (jakoby strojový). 

05.02.2010: Zacyklený student
Dnes jsem přišel na fakultu asi v půl deváté. Měl jsem od devíti hodin zkoušet, a tak jsem hned v přízemí zamířil k výtahu, abych vyjel do třetího patra pro klíče od posluchárny.  

Včerejší vyhlašování výsledků Křišťálové Lupy 2009 se opravdu povedlo. Moderátoři byli výborní, stejně jako celková atmosféra. Zaujala mne ale i malá drobnost:  

Chcete-li si objednat zasílání SMS zpráv, oznamujících přijetí každé nové datové zprávy do vaší datové schránky, nesmíte to udělat rovnou. Musíte si nejprve objednat něco jiného (zasílá denních sumářů) – a teprve pak specifikovat, že chcete něco jiného. 

Na post-invexové konferenci 3IN v Brně jsem se zúčastnil panelové diskuse na téma datových schránek. Zde je část této diskuse, věnovaná problematice (chybějícího) časového razítka na dokumentu, vs. na datové zprávě. Zvukový záznam najdete zde.  

Pátek 5. června 2009 byl prvním dnem voleb do evropského parlamentu. Pro mne to ale byl další ze dnů, na které jsem vypsal termín zkoušek, a tudíž musel zkoušet studenty.  

Dnes jsem se zúčastnil „Semináře na vysoké úrovni“ k elektronickým komunikacím, který se konal v Praze v rámci českého předsednictví. Kromě obsahu diskuse mne zde překvapila také instalace kabeláže v konferenční místnosti. Něco takového jsem v životě opravdu ještě neviděl. A v době Wi-Fi bych ani neočekával, že něco takového někdy uvidím.  

Onehdá se mi stala taková nepříjemná věc: můj mobil se tvářil jako že normálně funguje, ale ve skutečnosti nefungoval. Korektně hlásil, do jaké mobilní sítě je připojen, ale ve skutečnosti s touto sítí nekomunikoval - nepříjímal příchozí hovory ani SMSky, a nešlo přes něj volat ven ani odesílat SMSky. Zkrátka se vůči mobilní síti tvářil jako mrtvý brouk. Jinak řádně fungoval a komunikoval, třeba přes Wi-Fi.  

Je rozumné vypisovat zkušební termín na pátek 13.? Přijde na něj někdo, nebo nikoli? Jsou dnešní studenti ještě pověrčiví? 

© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+