Vyšlo na serveru Digiweb.cz, 14.2.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0214001.php3

Český Fastweb se rozjíždí

T-Systems PragoNet spustil svůj projekt metropolitního Ethernetu na optické infrastruktuře, a nabízí už i přístup do Internetu rychlostí 100 Mbit/s. Po dobu zimní olympiády zkouší také TV přenosy.

V listopadu předloňského roku jsem zde na Digiwebu publikoval článek s názvem "Dočkáme se českého Fastwebu?". Otazník na konci byl tehdy na místě kvůli tomu, že vše bylo ještě ve stavu příprav. Dnes už je ale situace jiná. Příslušný projekt se už rozjel, jsou k dispozici první konkrétní informace, a tak je vhodný čas na malý update. Takže: o co vlastně jde, a co přesně se u nás rozjelo?

Co je Fastweb?

Italský projekt se jménem Fastweb je příkladem úspěšného broadbandového projektu, který je postaven na rozvedení optiky až do domácností, a poskytování co nejširšího repertoáru služeb (minimálně triple play) na "datovém základě".

Jinými slovy a trochu rozvedeno: jde o řešení, obdobné rozvodům kabelové televize, které jsou také systematicky rozváděny do všech bytů v rámci celých objektů (typicky: bytových domů). Zde se ale nejedná o rozvody metalické (resp. hybridní), ale o rozvody optické, na principu FTTH (Fiber to the House - optika až do domu), byť zřejmě poslední metry do jednotlivých bytů jsou překonávány již po kroucené dvoulince.

Hlavně ale: zatímco klasičtí kabeloví operátoři nabízí primárně "živé obrázky", a teprve pak (tj. nad infrastrukturou pro přenos obrazu) přidávají i datové služby, zde je tomu přesně naopak: základem je přenos dat, a teprve nad ním jsou poskytovány různé služby, včetně obrazových a hlasových. Takže i "živý hlas" a "živé obrázky" jsou řešeny na datovém základě, jako Voice over Data, resp. Video over Data. Spíše ale jako VOIP (Voice over IP), resp. IPTV (TV over IP), protože jako základní přenosový mechanismus je typicky použit právě protokol IP z rodiny TCP/IP.

Kvalitní přenos živého obrazu "jako data" samozřejmě vyžaduje dostatečně vysokou přenosovou kapacitu, ale to u optických přípojek není problém - rychlosti v řádu mnoha megabitů za sekundu zde nejsou výjimkou. A tak se u takovýchto řešení, na bázi "optiky až do domu", otevírá zajímavý prostor pro poskytovatele, kteří chtějí nabízet alespoň klasické "triple play" (tj. Internet, hlas a obraz), ale nejspíše i něco více - například služby charakteru video on demand apod.

No a italský Fastweb je příkladem konkrétního projektu, kdy toto funguje a rozvíjí se.

Jaké byly původní ambice?

V citovaném článku z listopadu 2004 jsem psal o tom, jak se u nás T-Systems PragoNet chce pokusit o něco podobného tomu, co dělá italský Fastweb: že rozvede svou optiku v nějaké lokalitě a bude zde nabízet co možná nejvíce služeb, od Internetu až po videoslužby. Naznačil, že uvažuje nejen o klasickém "Triple Play", ale vlastně o jakémsi "Penta Play", zahrnujícím navíc také:

  • služby ochrany a ostrahy (různé monitorování, bezpečnostní kamery, napojení na PCO atd.)
  • "metrologii pro utility", neboli služby charakteru dálkového odečtu spotřeby energie, vody apod.

Základem přitom měl být gigabitový metropolitní Ethernet, který T-Systems PragoNet již tehdy nabízel, pod značkou viaGia. Ovšem v roce 2004 pouze firmám, protože do domácností ještě neměl rozvedenu žádnou optiku, po které by tuto službu mohlo poskytovat i jim.

Ohledně dalších podrobností však v roce 2004 ještě T-Systems PragoNet nechtěl nic prozradit. Ani kde bude svou optiku rozvádět, ani kdy se tak má stát, jak budou vypadat ceny, jaký bude konkrétní repertoár služeb atd. Tušit se dalo snad jen to, že půjde o nějaké hustěji osídlené lokality, nejspíše asi ve větším městě (Praze?).

Jaká je dnešní realita?

Dnes už je známo, kde T-Systems PragoNet roztáhnul svou optiku. Nevybral si žádné již existující objekty, ale zvolil cestu instalace v nově budovaných objektech, což je určitě jednodušší. Za tímto účelem spojil své síly s jedním z developerů, společností Central Group, a svou optiku instaloval do objektů, které Central Group staví po Praze, v následujících lokalitách:

  • Hostivařský Háj - Praha 10 - Horní Měcholupy,
  • Mlynářka - Praha 5 - Košíře,
  • Nad Dalejským údolím - Praha 5 - Stodůlky,
  • Nové Zahradní Město - Praha 10,
  • Prosecké centrum - Praha 9 - Prosek,
  • Výhledy - Praha 6 - Suchdol,

Zájemcům, kteří se nastěhují do příslušných objektů, "čouhá ze zdi" klasická ethernetová zásuvka. Pokud mají zájem, mohou si již dnes nechat aktivovat jednu či obě následující služby: přístup k Internetu a IP telefonii.

Pokud se zákazník rozhodne pro přístup k Internetu, nabízí mu T-Systems PragoNet následující varianty:

Cenový plán LightComfort Ultra
Měsíční cena399,- Kč 699,- Kč 1299,- Kč
Rychlost služby 1 Mbit/s 10 Mbit/s 100 Mbit/s

Kromě rychlosti a ceny je na těchto službách zajímavé to, že jsou symetrické, a tedy stejně rychlé v obou směrech. Nejsou ovšem nelimitované: tak jako drtivá většina broadbandových přípojek pro domácnosti mají svou fair Use Policy. Zde konkrétně je použito snížení rychlosti, po přenesení limitního objemu dat, vztaženého ke kalendářnímu měsíci. Vše ukazuje následující tabulka:

Cenový plán LightComfort Ultra
Objemový limit 10 GB/měsíc 50 GB/měsíc 75 GB/měsíc
Rychlost po překročení limitu 256 kbit/s 256 kbit/s 1 Mbit/s

Pokud se zákazník rozhodne pro hlasové služby, může je využívat i bez souběhu s Internetem. Hlasová služba je postavena na VOIP, a jmenuje se ViaPhone.

Video

Asi nejzajímavější částí slibovaného "triple play" (resp. "penta play", viz výše) jsou video služby. Ty ale T-Systems PragoNet zatím nenabízí, nebo alespoň ne jako řádnou komerční službu.

V souvislosti s právě zahájenou zimní olympiádou však nabízí svým zákazníkům alespoň možnost vyzkoušet si budoucí televizní vysílání nad protokolem IP. Jde o přenos v podobě streamu (datového proudu) s kódováním MPEG-2, který je možné přijímat i na počítači se softwarovým přehrávačem (není nutný HW set-top box). Velikost datového toku by měla dosahovat 6 Mbit/s, a přenesená data budou vyjmuta z Fair Use Policy (tj. nebudou se započítávat do limitního objemu přenesených dat).

Ani uživatelé s přípojkami o rychlosti 1 Mbit/s však nebudou mít smůlu - i oni budou moci přijímat tento šestimegabitový tok. Rychlost 1 Mbit/s se totiž týká jen internetových přenosů, a nikoli tohoto "videoproudu". Technické řešení přitom dokáže rozlišit oba datové toky a limituje (na 1 Mbit/s) jen tok dat z/do Internetu.

Vzhledem k tomu, že jde o experiment, probíhající po dobu olympiády, bude vysílán pouze jeden TV program, a to nový sportovní kanál České televize, ČT 4 - Sport.

Co ostatní?

T-Systems PragoNet samozřejmě není jediný, kdo u nás experimentuje s televizním vysílání "nad daty". Například již v září loňského roku ohlásila spuštění "ostré" triple play společnost MATTES AD, a to ve Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí, kde má rozvedenu svou optiku (na principu FTTH, a tedy stejně jako nyní T-Systems PragoNet), a kde jinak nabízí přípojky 10 Mbit/s. Součástí nabídky je zde i televizní vysílání, zatím také v MPEG-2 a bez set-top boxu, s možností příjmu na klasickém počítači.

Dalším subjektem, který usiluje o televizní vysílání "nad daty", je Český Telecom. Jeho IPTV projekt by ale měl využívat hlavně jeho ADSL přípojky, což je podstatná odlišnost oproti oběma dosud popisovaným projektům. Těm totiž optická infrastruktura skýtá (relativně) dost přenosové kapacity, zatímco Telecom bude mnohem výrazněji omezen možnostmi svého ADSL. To sice v nedávných dnech výrazně zrychlil, a to až na 4 megabity za sekundu (u nejrychlejších variant). I tak je to ale stále méně než 6 Mbit/s u T-Systems PragoNet, a tak bude zřejmě muset zvolit nějakou efektivnější komprimační technologii, nejspíše MPEG-4.

Stejně tak si asi Telecom nebude moci dovolit podobný "luxus", jako T-Systems PragoNet. Tím mám na mysli to, že i když si zákazník pořídí internetovou přípojku o rychlosti 1 Mbit, stále bude moci přijímat (datové) televizní vysílání podstatně vyšší rychlostí (6 Mbit/s). V případě optických rozvodů, zakončených stomegabitovým Ethernetem, to dostatek kapacitu umožňuje, a omezení na 1 Mbit/s u internetových dat je "administrativním" a nikoli technologickým omezením. Jenže u ADSL to už je spíše obráceně, alespoň u vyšších rychlostí. Tady už se maximální přenosová rychlost začíná dostávat k limitům použité technologie, a navíc se stává závislou na délce místní smyčky. I sám Telecom musel o něco zkrátit maximální dosah u nových přípojek o rychlosti 4 Mbit/s.

Takže tipuji, že u Českého Telecomu bude využití IPTV podmíněno pořízením dostatečně rychlé (nejrychlejší) ADSL přípojky, zatímco na pomalejších přípojkách IPTV obecně nebude dostupné - nepůjde zde udělat žádná "rychlostní výjimka" pro video data. A problémem bude i souběh internetových a datových přenosů, protože oba budou "současně ujídat" z jedné společné přenosové kapacity.